Raport miesięczny za maj 2020

2020-06-10

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za maj 2020 r.
Raport miesięczny za maj 2020