Raport miesięczny za listopad 2019

2019-12-13

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za listopad 2019 r.
Raport miesięczny za listopad 2019