Raport miesięczny za listopad 2018

2018-12-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za listopad 2018 r.
Raport miesięczny za listopad 2018