Raport miesięczny za lipiec 2015 r.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za lipiec 2015 r.
Raport miesięczny za lipiec 2015 r.