Raport miesięczny za kwiecień 2020

2020-05-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za kwiecień 2020 r.
Raport miesięczny za kwiecień 2020