Raport miesięczny za kwiecień 2019

2019-05-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za kwiecień 2019 r.
Raport miesięczny za kwiecień 2019