Raport miesięczny za kwiecień 2018

2018-05-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za kwiecień 2018 r.
Raport miesięczny za kwiecień 2018