Raport miesięczny za grudzień 2019

2020-01-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za grudzień 2019 r.
Raport miesięczny za grudzień 2019