Raport miesięczny za grudzień 2017

2018-01-12

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za grudzień 2017 r.
Raport miesięczny za grudzień 2017