Raport giełdowy za czerwiec 2016 r.

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za czerwiec 2016 r. 

Osoby reprezentujące spółkę:
  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarzadu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny czerwiec 2016