Podpisanie listu intencyjnego ws. umowy najmu powierzchni biurowej

Zarząd MakoLab S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14.09.2016 Spółka oraz WX Office Development 2 sp. z o.o (Wynajmujący) podpisały list intencyjny dotyczący wzajemnej woli uzgodnienia i zawarcia umowy najmu powierzchni biurowej w budynku zlokalizowanym w Łodzi.

Rozpoczęcie najmu pomieszczeń biurowych przez Spółkę planowane jest przez strony listu intencyjnego na I kwartał 2018 roku. Planowany okres najmu ma wynosić 84 miesiące. Na dzień podpisania listu intencyjnego szacunkowa całkowita wartość umowy najmu (tj. suma miesięcznych opłat czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych w całym planowanym okresie obowiązywania umowy) wynosi około 12 mln. zł, co oznacza, że umowa, która może zostać podpisana z Wynajmującym, będzie miała status umowy znaczącej dla Spółki.

Umowa najmu dla obecnie wykorzystywanego biura zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, gdzie pracuje większość zespołów Spółki, wygasa w I-szym kwartale 2018 roku. Ponadto Zarząd Spółki uznał, że korzystne dla działalności Spółki będzie przeniesienie działalności Spółki ze wspomnianego biura i biura zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46 do jednej lokalizacji, o większej powierzchni i wyższym standardzie. W związku z powyższym, Zarząd planuje przenieść całość działalności w Łodzi do nowego biura.