MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2019

2020-02-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.
Raport kwartalny IV 2019