MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2020

2020-08-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
Raport kwartalny II 2020