MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2019

2019-08-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
Raport kwartalny II 2019