MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2018

2018-08-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za II kwartał 2018 r.
Raport kwartalny II 2018