MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2020

2020-05-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
Raport kwartalny I 2020