MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2019

2019-05-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
Raport kwartalny I 2019