MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2018

2018-05-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport kwartalny za I kwartał 2018 r.
Raport kwartalny I 2018