Korekta prognozy wartości przychodów ze sprzedażny w IV kwartale 2014 r i wstępna wartość przychodów.

W nawiązaniu do raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r. z dnia 14.11.2014 r. nr 35/2014, Zarząd MakoLab S.A. (dalej Spółka) informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r. wyniosła 5.730 tys.zł. 
Oznacza to przekroczenie o 26% prognozy wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r. podanej w raporcie kwartalnym za III kwartał 2014 r.Wyższa niż prognozowano wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w IV kwartale 2014 r jest wynikiem zrealizowania do końca IV kwartału 2014 r. większej niż planowano ilości usług dla klientów zagranicznych Spółki oraz wysokiego kursu Euro w końcu 2014 r.
Zarząd Spółki informuje ponadto, że wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w całym 2014 r., według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu, osiągnęła poziom 17.190 tys. zł. Oznacza to wzrost wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w 2014 r. o 27% w stosunku do wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w 2013 r.Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po uwzględnieniu wszystkich danych i okoliczności branych pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2014 r.
Podziel się tym artykułem