Korekta prognozy sprzedaży w I kwartale 2015 r

W nawiązaniu do raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. z dnia 13.02.2015 r. (nr raportu: 7/2015), skorygowanego raportem z dnia 18.02.2015 r. (nr raportu 9/2015), w którym poinformowano, iż Makolab S.A. (dalej: „Spółka”) planuje osiągnięcie w I kwartale 2015 r. przychodów ze sprzedaży w wysokości 4.000 tys. zł netto, Zarząd Spółki informuje, że według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu wstępna wartość przychodów ze sprzedaży Spółki w I kwartale 2015 r. wyniosła 4.890 tys. zł. netto. 

Oznacza to przekroczenie o ponad 22% wartości prognozy podanej w w/w raporcie kwartalnym. Wyższa niż prognozowano sprzedaż jest wynikiem zrealizowania do końca I kwartału 2015 r. większej niż planowano ilości usług dla klientów zagranicznych Spółki. 

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że ostateczna wartość przychodów ze sprzedaży i wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2015 r. zostaną opublikowane w raporcie kwartalnym.

Podziel się tym artykułem