Korekta nagłówka raportu miesięcznego za wrzesień 2019

2019-10-15

Zarząd MakoLab S.A. informuje, że w treści raportu bieżącego nr 20/2019 opublikowanego systemem EBI, w zdaniu nagłówka „Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za sierpień 2019 r.” wskazano błędnie miesiąc raportu.

Prawidłowa pełna treść nagłówka raportu to:
Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za wrzesień 2019 r.
Raport miesięczny za wrzesień 2019