Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd MakoLab S.A. (“Spółka”) informuje niniejszym o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w dniach od 09.01.2017 do 13.01.2017 w związku z przyjętym Programem Skupu Akcji Własnych MakoLab S.A., opublikowanym systemem ESPI w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 15.07.2016.

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych transakcji nabycia akcji własnych w w/w okresie Spółka przekazuje w załączeniu.

W wyniku transakcji przeprowadzonych od dnia 16.08.2016 (rozpoczęcie skupu akcji własnych) do dnia 13.01.2017 Spółka nabyła łącznie 82 583 sztuk akcji własnych, co stanowi 1,17% udziału w kapitale zakładowym i 1,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd MakoLab S.A. informuje również, iż w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego przed publikacją Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. zaplanowaną na dzień 14.02.2017, Spółka wstrzymuje realizację skupu akcji własnych do czasu zakończenia okresu zamkniętego.

MakoLab informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych