Harmonogram przekazywania raportow okresowych w 2015 roku

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych. Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów okresowych w systemie EBI w następujących terminach:
- za IV-ty kwartał 2014 r.
- 13 lutego 2015 r.,
- za I-szy kwartał 2015 r.
- 14 maja 2015 r.,
- za II-gi kwartał 2015 r.
- 14 sierpnia 2015 r.,
- za III-ci kwartał 2015 r.
- 13 listopada 2015 r. 
Raport roczny za 2014 r. zostanie przekazany w dniu 14 maja 2015 r. Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.
Podziel się tym artykułem