Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

2017-01-18

Zarząd MakoLab S.A. informuje niniejszym o harmonogramie przekazywania raportów okresowych w systemie EBI w 2017 roku.

Raporty kwartalne będą przekazywane w następujących terminach:
- za IV-ty kwartał 2016 r. - 14 lutego 2017 r.,
- za I-szy kwartał 2017 r. - 12 maja 2017 r.,
- za II-gi kwartał 2017 r. - 14 sierpnia 2017 r.,
- za III-ci kwartał 2017 r. - 14 listopada 2017 r.

Raport roczny za 2016 r. zostanie przekazany w dniu 12 maja 2017 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu