Vice-President of the Board Piotr Adamkiewicz

Pan Piotr Adamkiewicz jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej i Informatyki Politechniki Łódzkiej (mgr inż. fizyk). 

W latach 1992-1993 pracował w Zespole Rentgenografii Strukturalnej i Krystalochemii Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta zajmując się tworzeniem oprogramowania używanego przy badaniach struktury krystalicznej i molekularnej metodami rentgenowskimi. W latach 1994-1995 był specjalistą ds. oprogramowania i kierownikiem projektów w łódzkiej firmie informatycznej Jason MacKenzie Sp. z o.o., a w okresie 1995-2016 pełnił różne funkcje w łódzkiej firmie teleinformatycznej Ericpol Sp. z o.o. będąc kolejno: inżynierem systemowym, ekspertem systemowym, kierownikiem ds. kluczowych klientów, kierownikiem Centrum Szkoleń, dyrektorem Pionu Rozwiązań i Usług Teleinformatycznych. Do momentu przejęcia spółki Ericpol przez firmę Ericsson Pion Rozwiązań i Usług Teleinformatycznych liczył ok. 300 osób, rozlokowanych w Łodzi i w Krakowie. W latach 2003 - 2005 pełnił także funkcję Prezesa Zarządu Ericpol Operator Services Sp. z o.o. – spółki świadczącej usługi telekomunikacyjne na terenie Polski, głównie w Warszawie. 

W kwietniu 2016 roku dołączył do MakoLab S.A., obejmując funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu. Po objęciu stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 1 stycznia 2019r. będzie nadzorował bieżące operacje Spółki i kontynuował nadzór nad rozwojem jej autorskiej platformy symulatorów finansowych.