Trafne wyszukiwanie potencjalnych klientów prosto z zasobów Internetu

Efektem działania rozwiązania SESSA jest informacja dotycząca prawdopodobieństwa, że dana firma może być  zainteresowana danym produktem/usługą. Mówiąc prościej, SESSA pozwala zidentyfikować klientów zainteresowanych określonym produktem. Może to wprost przełożyć się na znaczące zwiększenie zwrotu z inwestycji dzięki możliwości wstępnej preselekcji klientów - zgodnie z warunkami ustalonymi przez użytkownika.

Wyróżnikiem SESSA jest to, że  analiza dotyczy informacji publicznie dostępnych w Internecie, co sprawia, że zakup dodatkowych baz potencjalnych klientów może nie być konieczny. Analizowane są wyłącznie najnowsze wersje informacji dostępnych na stronach danej firmy. Rozwiązanie SESSA  można dostosować do różnych typów sygnałów.

Wyszukiwanie odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury Microsoft Azure z użyciem zaawansowanych algorytmów typu Machine Learning w modelu SaaS (Software as a Service). To pozwoliło nam wypracować i zaoferować naszym klientom najwyższą jakość obsługi i zoptymalizowane koszty rozwiązania (klient płaci za realnie wykorzystane zasoby infrastruktury IT). W dodatku, taka organizacja infrastruktury systemu przyniosła nam dodatkowo „zarażenie” ideą i rozwinięcie współpracy w zakresie rozwiązania z naszym partnerem biznesowym – znanym na całym świecie Microsoft.

Korzystaj z unikalnej technologii wyszukiwania perspektywicznych klientów.

Jak to działa?

FIRMA przedstawia określone DANE: obszar swoich zainteresowań, opis produktu i słowa kluczowe definiujące obszar poszukiwań. Powinna również dostarczyć informacje o dotychczasowych próbach sprzedaży (zarówno sukcesach, jak i porażkach, najlepiej z określeniem stopnia sukcesu bądź porażki). Proces zbierania danych jest prowadzony przez MakoLab wg określonego scenariusza: przeprowadzamy niezbędne dodatkowe badania, wynikające ze specyfiki rozwiązania i przekładamy informacje dostarczone przez klienta na formę zrozumiałą dla komputera i zgodną z odpowiednimi standardami ontologii (inteligentnego słownika). Tworzony jest także model uczenia maszynowego, który wraz z listą potencjalnych klientów dostarczany jest do Klasyfikatora. Wyszukiwanie odbywa się z wykorzystanie infrastruktury Microsoft Azure w modelu SaaS (Software as a Service).

Rysunek 1: Schemat działania rozwiązania SESSA

Jako wynik FIRMA otrzymuje listę prawdopodobnych KLIENTÓW. Ilość przydzielonych gwiazdek określa prawdopodobieństwo sukcesu – czyli stopień dopasowania leadu do oczekiwań przedstawionych na początku projektu.

 

 Rysunek 2: Wyniki wyszukiwania z wykorzystaniem SESSA

 

Wyniki testów efektywności rozwiązania SESSA

Instytucja finansowa, w której testowane jest rozwiązanie, dostarczyła listę 110 firm. Klient poszukiwał klientów zainteresowanych usługą faktoringu.

System SESSA wykrył:

* 16 firm z prawdopodobieństwem sukcesu: >80%,

* 9 firm z prawdopodobieństwem sukcesu między 60% i 79% i

* 12 firm z prawdopodobieństwem sukcesu pomiędzy 40 i 59%.

W innym teście POC (Proof of Concept) zbadano 110 kolejnych firm, z których 49 było zainteresowanych usługami banku.

SESSA oraz opracowany przez firmę Makolab model wyszukiwania pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników niż tradycyjny proces pozyskiwania klientów i są od nich szybsze, dzięki skalowalnej infrastrukturze Microsoft Azure (publicznej lub prywatnej chmury w serwerowej infrastrukturze FIRMY). W dodatku pozwalającej na zoptymalizowanie kosztów projektu.

Interesują Cię rozwiązania dla branży finansów i ubezpieczeń? Zobacz co jeszcze możemy zrobić dla rozwoju Twojego biznesu.

Więcej rozwiązań z obszaru innowacji
Załaduj więcej
Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość