Innowacja w semantycznej reprezentacji LEI (Legal Entity Identifier)

GLEIF – GLEIS

Po kryzysie finansowym z 2008 r., oczywistym stało się jak wielka jest waga i korzyści uniwersalnych identyfikatorów LEI* (Legal Entity Identifier). Regulatorzy na całym świecie przyznali, że nie są w stanie identyfikować stron transakcji poprzez rynki, produkty i regiony. Taki stan rzeczy blokował możliwość ewaluacji systemowego lub nowo powstałego ryzyka, identyfikacji trendów oraz wprowadzania stosownych korekt. Widząc brak, władze – we współpracy z sektorem prywatnym – stworzyły framework globalnego system identyfikacyjnego Global LEI System (GLEIS), który – poprzez zastosowanie unikalnych identyfikatorów LEI, będzie w sposób jednoznaczny identyfikował podmioty zaangażowane w dane transakcje finansowe.

W 2011 r. G20 (the Group of Twenty) wezwała Financial Stability Board (FSB) do opracowania stosownych rekomendacji dot. identyfikatorów Legal Entity Identifier (LEI) i wspierających strukturę zarządzania w tym obszarze. To pozwoliło na rozwinięcie Global LEI System (GLEIS), który – będąc systemem do nadawania identyfikatorów LEI – wprowadza zunifikowany sposób identyfikacji podmiotów prawnych uczestniczących w transakcjach finansowych na całym świecie.

Założona w czerwcu 2014, organizacja non- profit Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) ma na celu wsparcie implementacji i rozpowszechnienia posługiwania się LEI. Działania GLEIF zapewniają operacyjną integralność Global LEI System.

Nowe podejście do semantycznej reprezentacji LEI (Legal Entity Identifier)

Common Data File Format to standard, w jakim wyrażone są dane referencyjne podmiotów prawnych oraz LEI (Legal Entity Identifier) w plikach XML definiowanych przez XML schema. My proponujemy konkretną specyfikację RDF/OWL danych LEI, o nazwie General Legal Entity Identifier Ontology (GLEIO), która jest nie tylko zgodna z Common Data File Format, ale również pozwala na zmiany w czasie reprezentacji LEI i powiązanych z LEI danych referencyjnych.

Skupiamy się na korzyściach, jakie płyną z zastosowania semantycznej reprezentacji. Wśród nich można wymienić: przejrzystą semantykę danych LEI, trwałą, globalnie stosowaną identyfikację podmiotów – pozwalającą na różnicowanie URLi i pozyskiwanie informacji o nich, elastyczność reprezentacji pozwalającą na łatwą rozbudowę (np. w obszarze środowiska Linked Open Data environment), możliwość użycia mechanizmu negocjacji contentu i wreszcie – łatwy dostęp i możliwość dzielenia się aktualnymi i historycznymi danymi LEI za pomocą endpoint SPARQL.

MakoLab LEI resolver

Użyliśmy GLEIO do stworzenia aplikacji webowej służącej do przechowywania i prezentacji informacji o LEI. Jest ona zgodna z zasadami Linked Data, t.j.:

  • Wszystkie podmioty w GLEIO są identyfikowane po unikalnym HTTP URL.
  • Używając wspomnianych URLi i danych z wyszukiwarek oraz innych aplikacji, możliwe jest pozyskiwanie informacji o podmiotach (takie odzyskiwanie określa się mianem dyferencji URLi).
  • Podmioty w GLEIO są opisane anotacjami języka naturalnego opisującymi znaczenie oraz formalnymi aksjomatami wymuszającymi je i gwarantującymi spójność oraz rozróżnienie danych.
  • Negocjacja contentu pozwala na pozyskiwanie danych dopasowanych do zapytania. Realni użytkownicy otrzymują widok strony, sztuczni agenci odpowiedź RDF/OWL.
  • GLEIO może być w prosty sposób łączone z innymi zasobami. W tej chwili, niektóre z klas i właściwości są łączone z FIBO.
  • Endpoint SPARQL pozwala na odpytywanie globalnej bazy LEI w dowolny sposób. Zewnętrzna aplikacja może skorzystać z endpointu i stworzyć własną aplikację z wykorzystaniem przechowywanych przez nas danych. Tak więc, odpytywanie lub śledzenie bazy LEI eliminuje konieczność żmudnego przechodzenia przez kolejne rozbudowane zestawienia w plikach XML w poszukiwaniu „powiązań”. Wystarczy znać adres endpointowy i sformułować odpowiednie zapytanie. 

* LEI - The Legal Entity Identifier, to unikalny alfanumeryczny kod (20 znaków) oparty na standardzie ISO 17442 i dalej rozwinięty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ISO (International Organization of Standardization). Kod jest przypisywany podmiot prawnym przyjmującym rolę kontrahenta w transakcjach finansowych.

Whitepaper GLEIO dostępny tutaj
Pobierz aksjomaty Ontologii General Legal Entity Identifier
Pobierz i zapoznaj się z pełnym obrazem klas taksonomii

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wypróbuj naszą aplikację LEI lub wyślij wiadomość na robert.trypuz@makolab.com

Porozmawiajmy... Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj
MakoLab HQ
ul. Ogrodowa 8
Łódź 91-062

Zadzwoń do nas: +48 42 2392850
Wyślij do nas wiadomość: office@makolab.com
MakoLab biuro
ul. Lipowa 4a
Lublin 20-027
 
Call us: +48 532 759 508
Write to us: office@makolab.com
MakoLab biuro
117 Avenue Victor Hugo
92100 Boulogne Billancourt 

Telefon: +33 1 70 96 00 26
E-mail: paris@makolab.com
www: france.makolab.com
MakoLab Deutschland GmbH HQ-Munich
Unterföhring-Mediapark
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring 

Telefon: +49 (0)89 99 21 6010
E-mail: munich@makolab.com 
MakoLab UK. Ltd. - siedziba
Craven House, Ground Floor 40-44 Uxbridge Road, London W5 2BS
Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
MakoLab UK. Ltd. - biuro
Work.life, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP

Telefon: +44 (0) 203 950 1071
E-mail: london@makolab.com 
www: uk.makolab.com
Wyślij nam wiadomość