MakoLab z certyfikatem CSR

Rozwijając nasz biznes, mamy pełną świadomosć sposobu, w jaki podejmowane przez nas aktywności kształtują relacje, które utrzymujemy, społeczeństwo i środowisko,w którym funkcjonujemy oraz inicjatywy, które podejmujemy. W tym względzie dążymy do utrzymywania najwyższych standardów kultury pracy, zgodnych z oficjalnymi wytycznymi i ocenami CSR - za co otrzymalismy certyfikat, przyznany przez Ecovadis Polska.

MakoLab spełnił szereg bardzo restrykcyjnych wymogów, niezbędnych do otrzymania certyfikatu, które zostały zweryfikowane przez audytorów z Ecovadis Polska. Dokumenty dostępne są poniżej: 

Certyfikat CSR