Raport miesięczny za lipiec 2016

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za lipiec 2016 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Wojciech Zieliński - Prezes Zarządu
  • Mirosław Sopek - Wiceprezes Zarządu
Raport miesięczny za lipiec 2016