Raport miesięczny za grudzień 2018

2019-01-14

Zarząd MakoLab S.A. przekazuje niniejszym raport miesięczny za grudzień 2018 r.
Raport miesięczny za grudzień 2018