Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd MakoLab S.A. (“Spółka”) informuje niniejszym o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w dniach od 19.09.2016 do 23.09.2016 w związku z przyjętym Programem Skupu Akcji Własnych MakoLab S.A., opublikowanym systemem ESPI w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 15.07.2016.

Szczegółowe dane dotyczące przeprowadzonych transakcji nabycia akcji własnych w w/w okresie Spółka przekazuje w załączeniu.

W wyniku transakcji przeprowadzonych od dnia 16.08.2016 (rozpoczęcie skupu akcji własnych) do dnia 23.09.2016 Spółka nabyła łącznie 52 223 sztuk akcji własnych, co stanowi 0,74% udziału w kapitale zakładowym i 0,74% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MakoLab Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych