Raport miesięczny za wrzesień 2020
2020-10-14
More
Raport miesięczny za sierpień 2020
2020-09-14
More
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-27
More
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2020
2020-08-14
More
Raport miesięczny za lipiec 2020
2020-08-14
More
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-12
More
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-22
More
Raport miesięczny za czerwiec 2020
2020-07-14
More
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-03
More
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2020-06-30
More
Decyzja ws. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
2020-06-30
More
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 r.
2020-06-30
More
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 30.06.2020 r.
2020-06-30
More
Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-06-17
More
Raport miesięczny za maj 2020
2020-06-10
More
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 30.06.2020 r.
2020-06-03
More
Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki MakoLab S.A.
2020-05-28
More
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca przeznaczenia zysku za 2019 r. i rekomendacja Zarządu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A.
2020-05-28
More
MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2020
2020-05-14
More
Raport miesięczny za kwiecień 2020
2020-05-14
More
Raport miesięczny za marzec 2020
2020-04-14
More
MakoLab raport roczny za rok 2019
2020-04-09
More
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
2020-04-06
More
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. przeznaczenia zysku za rok 2019
2020-03-30
More
Raport miesięczny za luty 2020
2020-03-13
More
MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2019
2020-02-14
More
Raport miesięczny za styczeń 2020
2020-02-14
More
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
2020-01-29
More
Wstępna wartość przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto za 2019 r.
2020-01-20
More
Raport miesięczny za grudzień 2019
2020-01-14
More
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-12-19
More
Raport miesięczny za listopad 2019
2019-12-13
More
MakoLab raport kwartalny za III kwartał 2019
2019-11-14
More
Raport miesięczny za październik 2019
2019-11-14
More
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2019-10-23
More
Korekta nagłówka raportu miesięcznego za wrzesień 2019
2019-10-15
More
Raport miesięczny za wrzesień 2019
2019-10-14
More
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2019 i 2020
2019-10-07
More
Raport miesięczny za sierpień 2019
2019-09-13
More
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji – zmniejszenie poniżej progu 5% głosów w MakoLab S.A.
2019-09-12
More
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2019
2019-08-14
More
Raport miesięczny za lipiec 2019
2019-08-14
More
Raport miesięczny za czerwiec 2019
2019-07-12
More
Uzupełnienie raportu dotyczącego wypłaty dywidendy
2019-07-03
More
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 r.
2019-06-28
More
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 28.06.2019 r.
2019-06-28
More
Raport miesięczny za maj 2019
2019-06-14
More
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 r.
2019-06-14
More
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 28.06.2019 r.
2019-05-30
More
MakoLab raport roczny za rok 2018
2019-05-29
More
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018
2019-05-29
More
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
2019-05-21
More
MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2019
2019-05-14
More
Raport miesięczny za kwiecień 2019
2019-05-14
More
Raport miesięczny za marzec 2019
2019-04-12
More
Umowy przyznania opcji menadżerskich MakoLab S.A.
2019-03-26
More
Raport miesięczny za luty 2019
2019-03-14
More
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki MakoLab S.A.
2019-03-13
More
MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2018
2019-02-14
More
Raport miesięczny za styczeń 2019
2019-02-14
More
Wstępna wartość zysku netto za 2018 r.
2019-02-13
More
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2019-01-30
More
Raport miesięczny za grudzień 2018
2019-01-14
More
Powołanie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A.
2018-12-20
More
Raport miesięczny za listopad 2018
2018-12-14
More
MakoLab raport kwartalny za III kwartał 2018
2018-11-14
More
Raport miesięczny za październik 2018
2018-11-14
More
Raport miesięczny za wrzesień 2018
2018-10-12
More
Raport miesięczny za sierpień 2018
2018-09-14
More
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2018
2018-08-14
Więcej
Raport miesięczny za lipiec 2018
2018-08-14
More
Raport miesięczny za czerwiec 2018
2018-07-13
More
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2018-06-29
More
Wypłata dywidendy MakoLab Spółka Akcyjna
2018-06-29
More
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-29
More
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2018 r.
2018-06-29
More
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2017 r.
2018-06-15
More
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2018-06-15
More
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2018-06-15
More
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2018-06-15
More
Raport miesięczny za maj 2018
2018-06-14
More
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2018 r.
2018-05-30
More
MakoLab raport roczny za rok 2017
2018-05-30
More
Uzupełnienie raportu o rekomendacji Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017
2018-05-28
More
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2017
2018-05-28
More
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok
2018-05-18
More
MakoLab raport kwartalny za I kwartał 2018
2018-05-14
More
Raport miesięczny za kwiecień 2018
2018-05-14
More
Raport miesięczny za marzec 2018
2018-04-13
More
Raport miesięczny za luty 2018
2018-03-14
More
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na akcjach Spółki
2018-02-28
More
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na akcjach Spółki
2018-02-23
More
Planowana kwota dywidendy z zysku za rok 2017
2018-02-16
More
Raport miesięczny za styczeń 2018
2018-02-14
More
MakoLab raport kwartalny za IV kwartał 2017
2018-02-14
More
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku MakoLab Spółka Akcyjna
2018-01-25
More
Raport miesięczny za grudzień 2017
2018-01-12
More
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych
2018-01-11
More
Zmiana Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych
2017-12-29
More
Raport miesięczny za listopad 2017
2017-12-14
More
Realizacja znaczącej sprzedaży
2017-11-20
More
Raport miesięczny za październik 2017
2017-11-14
More
MakoLab raport kwartalny za III kwartał 2017
2017-11-14
More
Zakończenie skupu akcji własnych przed terminem
2017-10-16
More
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych MakoLab S.A. za rok 2017 i 2018
2017-10-16
More
Raport miesięczny za wrzesień 2017
2017-10-13
More
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i oznaczenia akcji Spółki
2017-10-05
More
Raport miesięczny za sierpień 2017
2017-09-14
More
MakoLab raport kwartalny za II kwartał 2017 
2017-08-14
more
Raport miesięczny za lipiec 2017
2017-08-11
More
Raport miesięczny za czerwiec 2017
2017-07-14
More
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
2017-06-30
More
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2017-06-29
More
Wypłata dywidendy
2017-06-29
More
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2017
2017-06-29
More
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2017
2017-06-29
More
Raport miesięczny za maj 2017
2017-05-19
more
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2017 r.
2017-06-02
More
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2016 r. i rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2016 r.
2017-05-24
More
Powołanie Zarządu Spółki
2017-05-24
More
MakoLab raport roczny za rok 2016
2017-05-23
More
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016
2017-05-15
More
Raport miesięczny za kwiecień 2017
2017-05-15
More
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
2017-05-09
More
Raport miesięczny za marzec 2017
2017-04-14
More
Otrzymanie zamówień w ramach umowy znaczącej
2017-04-06
More
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-04-03
More
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-27
More
Powzięcie informacji o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego
2017-03-21
More
Raport miesięczny za luty 2017
2017-03-15
More
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-13
More
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-03-06
More
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - przekroczenie progu 5% głosów w MakoLab S.A.
2017-03-02
More
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-02-20
More
Raport miesięczny za styczeń 2017
2017-02-14
More
Wstępne wartości przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za 2016 r.
2017-01-13
More
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-18
More
Korekta informacji dotyczącej nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych oraz wstrzymania skupu w związku z rozpoczęciem okresu zamkniętego
2017-01-17
More
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2017-01-13
More
Raport miesięczny za grudzień 2016
2017-01-13
More
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-12-27
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-12-19
more
Raport miesięczny za listopad 2016
2016-12-14
more
Zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej
2016-11-30
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-11-28
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-11-22
more
Raport miesięczny za październik 2016
2016-11-14
more
Informacja Zarządu MakoLab S.A. o transakcjach nabycia akcji własnych w okresie krótszym niż 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu kwartalnego
2016-11-07
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-10-24
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-10-17
more
Raport miesięczny za wrzesień 2016
2016-10-14
more
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za rok 2016
2016-10-11
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-10-03
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-26
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-19
more
Raport miesięczny za sierpień 2016 r.
2016-09-15
more
Podpisanie listu intencyjnego ws. umowy najmu powierzchni biurowej
2016-09-15
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-12
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-09-05
more
Informacja dotycząca nabycia akcji w ramach skupu akcji własnych
2016-08-29
more
Informacja o transakcjach nabycia akcji własnych
2016-08-22
more
Zawiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
2016-08-17
More
Raport miesięczny za lipiec 2016 r.
2016-08-12
More
Wprowadzenie Indywidualnego Standardu Raportowania Informacji Poufnych
2016-08-12
More
Uzyskanie statusu umowy znaczącej przez umowę ramową zawartą przez MakoLab S.A.
2016-08-11
More
Uchwały Zarządu MakoLab SA w sprawie wskazania celu nabycia akcji własnych oraz przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych MakoLab SA
2016-07-15
More
Raport giełdowy za czerwiec 2016 r.
2016-07-14
More
Wypłata dywidendy
2016-06-29
More
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2016
2016-06-29
More
Raport miesięczny za maj 2016 r.
2016-06-14
More
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2016 r.
2016-06-02
more
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2015 rok i rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za 2015 r.
2016-05-23
more
Rekomendacja Zarządu MakoLab S.A. wypłaty dywidendy z zysku za rok 2015
2016-05-19
more
Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.
2016-05-19
more
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-05-06
more
Raport miesięczny za marzec 2016 r.
2016-04-14
more
Rekomendacja w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki przez WZA upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki
2016-03-24
more
Raport miesięczny za luty 2016 r.
2016-03-14
more
Planowana wysokość rekomendowanej dywidendy za rok 2015 r.
2016-02-10
more
Raport miesięczny za styczeń 2016 r.
2016-02-10
more
Raport miesięczny za grudzień 2015 r.
2016-01-14
More
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-14
More
Raport miesięczny za listopad 2015 r.
2015-12-14
More
Uchwała Rady Nadzorczej w/s wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.
2015-11-25
More
Uchwała Zarządu MakoLab SA w/s wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.
2015-11-23
More
Raport miesięczny za październik 2015
2015-11-12
more
Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.
2015-10-14
More
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za rok 2015
2015-09-24
More
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
2015-09-24
More
Raport miesięczny za sierpień 2015
2015-09-14
More
Wniosek Zarządu MakoLab S.A. o wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki
2015-09-03
More
Informacja Zarządu MakoLab SA o strukturze należnośći handlowych
2015-09-03
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2015-08-26
więcej
Raport miesięczny za lipiec 2015 r.
2015-08-18
More
Zawiadomienie Prokurent MakoLab S.A. o transakcjach na instrumentach finansowych.
2015-08-18
więcej
Zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu MakoLab S.A. o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
2015-08-18
więcej
Raport miesięczny za czerwiec 2015 r.
2015-07-15
More
Treść uchwał podjętych przez ZWZA MakoLab S.A. w dniu 29.06.2015 r.
2015-06-29
więcej
Powołanie członków Rady Nadzorczej MakoLab S.A.
2015-06-29
więcej
Wypata dywidendy
2015-06-29
więcej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab S.A. na dzień 29.06.2015 r.
2015-06-03
więcej
Opinia Rady Nadzorczej dotyczaca rekomendacji wyplaty dywidendy za 2014 rok
Raport miesieczny za kwiecien 2015
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok
Rekomendacja wyplaty dywidendy z zysku za rok 2014
Korekta prognozy sprzedazy w I kwartale 2015 r
Raport miesieczny za marzec 2015
Raport miesieczny za luty 2015
Korekta raportu kwartalnego za IV kwartal 2014 r
Raport miesieczny za styczen 2015
Tresc uchwal podjetych przez NWZA MakoLab SA w dniu 03022015
Okreslenie zakresu stosowania zasad ladu korporacyjnego
Raport miesieczny za grudzien 2014
Korekta prognozy wartosci przychodow ze sprzedazy w IV kwartale 2014 r i wstepna wartosc przychodow
Harmonogram przekazywania raportow okresowych w 2015 roku
Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makolab SA na dzien 03022015 r
Load more